Σύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

Αναρτήθηκε το πρόγραμμα μαθημάτων. Ακολουθήστε: Το σχολείο μας - Πρόγραμμα μαθημάτων

Σύντομος οδηγός σύνδεσης μαθητή στην πλατφόρμα Webex

----

Δημιουργήθηκε νέα κατηγορία στο "μενού" της ιστοσελίδας μας με τίτλο "Εξ αποστάσεως εκπαίδευση".

(βλέπε αριστερά και κάτω)

Θα αναρτώνται, προοδευτικά, τεχνικές οδηγίες ή βοηθητικό υλικό για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το υλικό θα απευθύνεται στους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς.

 Ας εξασκηθούμε στους συντελεστές των χημικών εξισώσεων

Η εφαρμογή που ακολουθεί αποτελεί άσκηση στους στοιχειομετρικούς υπολογισμούς που απαιτούνται σε κάθε χημική εξίσωση. Οι στοιχειομετρικοί υπολογισμοί διδάσκονται στη Β΄ Γυμνασίου αλλά απαιτούνται και στη Γ' Γυμνασίου αλλά και στο Λύκειο.

Παρατήρηση: Στις χημικές εξισώσεις ο στοιχειομετρικός συντελεστής "1" παραλείπεται. Για παράδειγμα γράφουμε:

2 + Ο2 ? 2Η2Ο

και όχι

2 + 1Ο2 ? 2Η2Ο

Στη συγκεκριμένη όμως εφαρμογή απαιτείται η γραφή του "1" και όχι η παράλειψή του. Προσοχή, μόνο στην εφαρμογή λοιπόν γράφουμε τον συντελεστή "1".

Η εφαρμογή. Καλή επιτυχία!