Επίσκεψη της Γ' τάξης στη Βουλή

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023 οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου πρόκειται να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων. Η μετακίνηση των μαθητών θα πραγματοποιηθεί με πούλμαν.
Συνολικό κόστος μετακίνησης = 3 ευρώ ανά μαθητή/τρια
Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που συμφωνούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα παρακαλούνται να αποστείλουν την υπεύθυνη δήλωση από τις 21 έως 24 Νοεμβρίου στις 13.30 το αργότερο:
• ψηφιακά μέσω του gov.gr και να αποσταλούν στο email του σχολείου ή να προσκομιστούν εκτυπωμένες από τον/την μαθητή/μαθήτρια (οδηγίες έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης)
• με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ και να προσκομιστούν από τον/την μαθητή/μαθήτρια
• να προσκομιστούν από τον ίδιο τον γονέα/κηδεμόνα αυτοπροσώπως.
Στην υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράψουν οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής:
"Ο/Η .................................................................................. γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητ.....................................................................................................του τμήματος .......... δηλώνω υπεύθυνα ότι συμφωνώ / δεν συμφωνώ (κυκλώστε αυτό που επιθυμείτε) να συμμετάσχει στις 05 Δεκεμβρίου 2023 σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων".