Ενημερωτική δράση σε συνεργασία με το Europe Direct-ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής

Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 και ώρες 9 έως 11 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική δράση στο σχολείο μας σε συνεργασία με το Europe Direct-ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής. Οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου θα παρακολουθήσουν παρουσίαση με ομιλητή τον κ. Σπύρο Μπλαβούκο, Κύριο Ερευνητή, Επικεφαλής Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αριάν Κοντέλλη και Αναπληρωτή Καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών με θέμα: «Η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος» και "Oι θεσμοί της Ε.Ε."