Δημιουργία λογαριασμού μαθητή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.)

Οι μαθητές/τριες που μέχρι σήμερα δεν έχουν αποκτήσει λογαριασμό χρήστη στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.) μπορούν να δημιουργήσουν, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) (https://www.sch.gr/services).

Διαδικασία απόκτησης λογαριασμού μαθητή από τον γονέα ή κηδεμόνα:

  1. Η εγγραφή γίνεται από τη σελίδα https://register.sch.gr/students. Στην ίδια σελίδα μπορεί να φτάσει κάποιος από την πύλη του ΠΣΔ www.sch.gr ακολουθώντας το σύνδεσμο «Εγγραφή».
  2. Η εγγραφή γίνεται από τον γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή/τριας. Στη σελίδα υπάρχουν σχετικές οδηγίες τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν ώστε η εγγραφή να είναι επιτυχής. Δείτε αναλυτικά τον οδηγό έγγραφής: https://register.sch.gr/students/docs20/StudentsRegisterHelp.pdf
  3. Απαιτείται η συμπλήρωση του Αριθμού Μητρώου του μαθητή. Οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών της Α Γυμνασίου μπορούν να επικοινωνούν με το σχολείο προκειμένου να τους γνωστοποιηθεί ο Αριθμός Μητρώου των αντίστοιχων μαθητών. Για μαθητές μεγαλύτερων τάξεων ο αριθμός αυτός αναγράφεται στους Ελέγχους Προόδου των μαθητών του προηγούμενου έτους.
  4. Συνιστούμε στον γονέα/κηδεμόνα την αναγκαιότητα ορθής αναγραφής της διεύθυνσης e-mail του καθώς επίσης και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση των στοιχείων μαθητικού λογαριασμού σε περίπτωση που αυτά ξεχαστούν.
  5. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της μαθητή/τριας θα αποσταλεί e-mail με τα στοιχεία εγγραφής στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε ο γονέας/κηδεμόνας στην ηλεκτρονική αίτηση.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη σχολική μονάδα.