Μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας με αρ.πρωτ.113701/ΓΔ4/02-09-2020,  οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, το κάθε είδους προσωπικό, καθώς και οι επισκέπτες στο σχολείο μας, υποχρεούνται να φέρουν προστατευτική μη ιατρική μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των σχολείων.