Εστάλησαν ηλεκτρονικά οι έλεγχοι προόδου για το σχολικό έτος 2019-2020

Οι έλεγχοι προόδου για το σχολικό έτος 2019-2020 εστάλησαν ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των γονέων/κηδεμόνων.

Τα απολυτήρια γυμνασίου θα εκδοθούν και θα αποσταλούν υπηρεσιακά στα Λύκεια που θα εγγραφούν οι μαθητές μέσω του συστήματος e-eggrafes (αναμένεται η ενεργοποίησή του)