Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Τη Δευτέρα 24/2 τα τμήματα Α3 και Β5 θα σχολάσουν μετά τη λήξη της 6ης ώρας (13:25).Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 28/9/2018

Με αποφάση της Περιφέρειας Αττικής, την Παρασκευή 28/9/2018 το σχολείο θα παραμείνει κλειστό.