Την Πέμπτη 12/9 και την Παρασκευή 13/9 όλα τα τμήματα του σχολείου θα σχολάσουν μετά τη λήξη της 4ης ώρας, δηλαδή στις 11:40.

Τα μαθήματα ξεκινούν καθημερινά στις 8:15.Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 28/9/2018

Με αποφάση της Περιφέρειας Αττικής, την Παρασκευή 28/9/2018 το σχολείο θα παραμείνει κλειστό.