Διαδικτυακή συνάντηση σχολείων για την Διεθνή Ημέρα της Εκπαίδευσης στα πλαίσια του ομίλου της σχολικής εφημερίδας «Click στη Γνώση»

Την Παρασκευή 02 Φεβρουαρίου 2024 την 6η και 7η διδακτική ώρα, στο χώρο του σχολείου, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση των σχολείων του 4ου Γυμνασίου Κοζάνης, του 2ου Γυμνασίου Σπάρτης, του 2ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου και του 50ου Γυμνασίου Αθηνών. Συμμετείχαν μαθητές του ομίλου της σχολικής εφημερίδας και αντάλλαξαν απόψεις για θέματα που αφορούν το ωράριο και τα μαθήματα, τον τρόπο διδασκαλίας, τις σχέσεις μαθητών - εκπαιδευτικών και τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Τα παιδιά του σχολείου μας αλλά και των άλλων σχολείων εξέφρασαν τις απόψεις τους και τόνισαν:

  • τα θετικά και τα αρνητικά των σχολείων όσον αφορά τις υποδομές
  • την έλλειψη ελεύθερου χρόνου λόγω των σχολικών υποχρεώσεων αλλά και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων
  • την ανάγκη το μάθημα να γίνεται διαδραστικά ώστε να είναι πιο κατανοητό
  • την αναγκαιότητα της κριτικής σκέψης και όχι της αποστήθισης
  • τη χρήση διαδραστικών πινάκων και tablet
  • το μάθημα να γίνεται με παιχνιδιώδη τρόπο για να είναι πιο ευχάριστο
  • η αξιολόγηση μόνο με έναν βαθμό δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ικανότητες των μαθητών
  • οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δίνουν σημασία σε όλους τους μαθητές αδύναμους και μη καθώς και να τους εμπνέουν εμπιστοσύνη για να τους εμπιστεύονται και να τους ανοίγονται

Όλα τα παιδιά είχαν θετικές εντυπώσεις από αυτή την συνάντηση και τους άρεσε πολύ! Ελπίζουμε μελλοντικά να επαναληφθεί!

Κ.Βασιλείου, Β. Ζώη, Κ. Οικονόμου