Δράσεις ΣΣΖ

Δράση 1η
Πρόγραμμα: «Πιάσε το χέρι μου να σε οδηγήσω»

Στο πλαίσιο της δράσεως των ΣΣΖ από φέτος θα υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα υποστήριξης των μαθητών της
Α ́ Γυμνασίου, από μαθητές της Β ́ και της Γ ́ τάξης. Το πρόγραμμα αυτό ονομάζεται: «Πιάσε το χέρι μου να σε
οδηγήσω».
Η συμμετοχή των μαθητών σε αυτό το πρόγραμμα είναι προαιρετική.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, κάθε μαθητής της Β ́ ή της Γ ́ τάξης που θα συμμετάσχει, θα τού ανατεθεί η
εποπτεία και υποστήριξη ενός μαθητή της Α ́ τάξης, κατά κανόνα, του ίδιου φύλου. Πιο συγκεκριμένα, οι
αρμοδιότητες των μαθητών της Β ́ ή Γ ́ τάξης, θα αφορούν:
➢ μια ήπια εποπτεία του μαθητή της Α ́ τάξης, στον προαύλιο χώρο με την προσέλευση στο σχολείο, αλλά
και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων,
➢ την παροχή πληροφοριών/συμβουλών για θέματα του σχολείου (λειτουργία, μαθήματα, καθηγητές κ.α.)
➢ την βοήθεια στην επίλυση διαφορών με άλλους μαθητές
Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση που οι μαθητές της Β ́ και της Γ ́ τάξης δεν έχουν τη δυνατότητα να
βοηθήσουν σε κάποιο θέμα τον μαθητή της Α ́ τάξης, μπορούν να ζητήσουν με τη σειρά τους τη
βοήθεια/επέμβαση του ΣΣΖ. Διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση ο μαθητής της Β ́ ή της Γ ́ τάξης δε φέρει
οποιαδήποτε ευθύνη για τον μαθητή της Α ́ τάξης! Απλώς καλείται να συνδράμει στο έργο των ΣΣΖ, βοηθώντας
όσο μπορεί στον εντοπισμό προβλημάτων και στην επίλυση αποριών των μαθητών της Α ́ τάξης.
Κατά την εξέλιξη του προγράμματος, αν διαπιστωθεί ότι δημιουργούνται προβλήματα μεταξύ της σχέσης
των μαθητών της Γ ́- Α ́ τάξης, ή της Β ́- Α ́ τάξης, τα οποία δεν είναι δυνατό να επιλυθούν, τότε ο μαθητής/οι
μαθητές που δημιουργούν το πρόβλημα θα τίθενται εκτός προγράμματος.
Οι μαθητές που θα συμμετέχουν (κυρίως της Β ́ και της Γ ́ τάξης), παρακαλούνται θερμά να καταβάλλουν
κάθε δυνατή προσπάθεια και να παραμείνουν στο πρόγραμμα μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Δε θα ήταν
ωραίο να «εγκαταλείψουν» τον μαθητή της Α ́ τάξης που θα τους έχει ως στήριγμα!
Το σχολείο μας στοχεύει ώστε το συγκεκριμένο πρόγραμμα να λειτουργήσει και τα επόμενα σχολικά έτη.
Οπότε οι φετινοί μαθητές της Α ́ τάξης, που θα φοιτούν στη Β ́ ή στη Γ ́ τάξη, θα έχουν τη δυνατότητα να
αναλάβουν με τη σειρά τους μικρότερους μαθητές, για να τους βοηθήσουν όπως βοηθήθηκαν και οι ίδιοι!
Η ευγενική συνεισφορά των μαθητών της Β ́ και της Γ ́ τάξης, θα επιβραβευτεί με τρόπο που θα επιλεγεί
από τους ΣΣΖ κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
Η συγκεκριμένη δράση εκτιμάται ότι θα συμβάλλει ώστε οι μαθητές της Β ́ και της Γ ́ τάξης να γίνουν πιο
υπεύθυνα και κοινωνικά άτομα.
Αφετέρου, οι μαθητές της Α ́ τάξης αναμένεται να έχουν πολλαπλά οφέλη, όπως η εξοικείωση με τη
λειτουργία του Γυμνασίου, η αποφυγή παρενοχλήσεων από μαθητές και η μείωση του άγχους. Τα παραπάνω θα
καταστήσουν τους μαθητές της Α ́ τάξης έτοιμους να ανταποκριθούν απρόσκοπτα στις μαθησιακές απαιτήσεις
του Γυμνασίου, αφού θα εγκλιματιστούν γρηγορότερα στο νέο σχολικό περιβάλλον.
Τέλος, τα οφέλη που θα έχει το ίδιο σχολείο εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του, ώστε
να πετύχει ευκολότερα και αποτελεσματικότερα τους κύριους στόχους του, που αφορούν την ένταξη στο
σχολείο, την αρμονική συμβίωση, την κοινωνικοποίηση και εν τέλει, την καλή επίδοση των μαθητών.


Δράση 2η
Προτάσεις για βελτίωση του σχολείου
Στην προσπάθεια να διαμορφώσουμε ένα θετικό κλίμα στο σχολείο και να διευκολύνουμε την
καθημερινότητά μας σε αυτό, ο Σύλλογος Διδασκόντων επιθυμεί να πληροφορηθεί τις ιδέες των μαθητών για το
πώς μπορεί να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος.
Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές εξέφρασαν τις ιδέες/ προτάσεις τους και κλήθηκαν να τις καταγράψουν και να
τις καταθέσουν στον Σύλλογο Διδασκόντων. Από την πλευρά του ο Σύλλογος Διδασκόντων, σε συνεννόηση
πάντα με τους μαθητές, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ικανοποιήσει/υλοποιήσει όσο
περισσότερες προτάσεις γίνεται. Οι προτάσεις των μαθητών μπορεί να αφορούν τόσο τη λειτουργία του
σχολείου, όσο και την υλικοτεχνική του υποδομή.
Εξυπακούεται ότι οι προτάσεις που καταθέτουν οι μαθητές θα πρέπει:
➢ να είναι λογικές
➢ να είναι της αρμοδιότητας του σχολείου μας
➢ να είναι υλοποιήσιμες οικονομικά
➢ να είναι υλοποιήσιμες στο χρονικό διάστημα του τρέχοντος σχολικού έτους
Επιπλέον, οι μαθητές μπορούν να αναφέρουν θετικές πρακτικές που εφαρμόζονταν στο Δημοτικό στο οποίο
φοίτησαν, ώστε αν είναι δυνατό, να εφαρμοστούν προσαρμοζόμενες και στο Γυμνάσιο.
Αυτονόητο είναι ότι οι μαθητές οφείλουν να σεβαστούν και να διατηρούν σε καλή κατάσταση όποιες
βελτιώσεις υλικοτεχνικής υποδομής πραγματοποιηθούν.
Κλείνοντας, επισημαίνουμε ότι η δυνατότητα έκφρασης και συμμετοχής που δίνεται στους μαθητές μας με
τις παραπάνω δράσεις, προκειμένου να συμβάλλουν στη βελτίωση του σχολείου, ελπίζουμε και αισιοδοξούμε
ότι θα τους καταστήσει πολύτιμους συνεργάτες που νοιάζονται εξίσου και φροντίζουν για το καλό και την
ανάπτυξή του!

Μήνυμα των Συμβούλων Σχολικής Ζωής (ΣΣΖ) προς τους γονείς /κηδεμόνες

Μήνυμα προς γονείς/κηδεμόνες
Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες των μαθητών του 50ου Γυμνασίου Αθηνών, ευχόμαστε σε εσάς και στα παιδιά σας να έχετε μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!
Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων όρισε ως Συμβούλους Σχολικής Ζωής (ΣΣΖ) τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

- Ζώη Βασιλική

- Λάππα Βασίλειο

- Γερογιώργη Ζωή


Ο ρόλος των ΣΣΖ είναι να υποστηρίζουν και να βοηθούν τους μαθητές σε θέματα που σχετίζονται κυρίως με το σχολείο (π.χ. θέματα εκφοβισμού, προβληματισμοί, υλοποίηση δράσεων κ.α.). Γι’ αυτό, οι εν λόγω ΣΣΖ θα βρίσκονται καθημερινά στη διάθεση των μαθητών.
Αν η δράση των ΣΣΖ συνδυαστεί (όποτε χρειαστεί), με τη δική σας συνδρομή, εκτιμάται ότι θα επιτύχουμε τη βέλτιστη επίλυση των προβλημάτων και των δυσκολιών που θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους.
Οι ΣΣΖ είναι στη διάθεση των γονέων/κηδεμόνων και θα χαρούν να επικοινωνήσουν μαζί τους για θέματα που αφορούν τα παιδιά.
Παραπάνω περιγράφονται δύο δράσεις που ανέλαβαν οι ΣΣΖ να υλοποιήσουν, οι οποίες εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν ένα θετικό κλίμα στο σχολείο μας και θα βοηθήσουν τους μαθητές ποικιλοτρόπως.

Δράσεις ΣΣΖ