Συμμετοχή μαθητών του σχολείου μας σε μαθητικούς διαγωνισμούς κατά το σχολικό έτος 2020-21

Μαθητικοί

διαγωνισμοί

Φορέας υποστήριξης

της δράσης

Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών/τριών Διακρίσεις μαθητών/τριών
Ημερομηνία

διεξαγωγής της δράσης

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκφραστικής

Ανάγνωσης

Ελληνική Ένωση για τη Ρητορική στην Εκπαίδευση 2 6η θέση (μία μαθήτρια) 17.04.21
Διαγωνισμός Φυσικής

Αριστοτέλης

ΕΚΠΑ Τμήμα Φυσικής -Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση 5   18.05.21