Σύνθεση και τηλέφωνα ΔΣ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων σχ. ετ. 2021-22

Πρόεδρος: Αλεξοπούλου Αικατερίνη 6937512075

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτου Χρυσάνθη 6944294553

Γραμματέας: Σπυρόπουλος Δημήτρης 6975596548

Ταμίας: Διακοδημητρίου Εμμανουήλ 6937464698

Μέλος: Χονδράκη Ευανθία (Εύα) 6907220301

Μέλος: Γιαννοπούλου Βασιλική (Βίκυ) 6932750157

Μέλος: Κλάδη Δήμητρα 6932765006