Την Πέμπτη 14/11/2019 τα τμήματα Α2, Α3, Γ2, Γ4 θα σχολάσουν μετά το τέλος της 5ης ώρας, δηλαδή στις 12:35.Βιβλιοπροτάσεις

Προτείνονται καλοκαιρινά αναγνώσματα, αρκεί να πατήσετε εδώ.