Σύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

Αναρτήθηκε το πρόγραμμα μαθημάτων. Ακολουθήστε: Το σχολείο μας - Πρόγραμμα μαθημάτων

Σύντομος οδηγός σύνδεσης μαθητή στην πλατφόρμα Webex

----

Δημιουργήθηκε νέα κατηγορία στο "μενού" της ιστοσελίδας μας με τίτλο "Εξ αποστάσεως εκπαίδευση".

(βλέπε αριστερά και κάτω)

Θα αναρτώνται, προοδευτικά, τεχνικές οδηγίες ή βοηθητικό υλικό για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το υλικό θα απευθύνεται στους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς.

 Εργαστηριακός Οδηγός Βιολογίας Α' Γυμνασίου

Για τον Εργαστηριακό Οδηγό Βιολογίας Α' Γυμνασίου πατήστε εδώ

Δραστηριότητες, παζλ και άλλες μορφές διδακτικού υλικού για τη Βιολογία της Α' Γυμνασίου

 

Κεφάλαιο 1ο: Οργάνωση της ζωής

1.4 Αλληλεπιδράσεις και προσαρμογές

Βιολογικές προσαρμογές
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6668?locale=el

Χαρακτηριστικά με προσαρμοστική αξία: ράμφη πουλιών
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3645?locale=el

 

Κεφάλαιο 2ο:Πρόσληψη ουσιών και πέψη

2.1 Η παραγωγή θρεπτικών ουσιών στα φυτά - φωτοσύνθεση

Τα πειράματα του Priestley
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4922?locale=el

Φωτοσύνθεση: Παραγωγή αμύλου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3137?locale=el

2.3 Η πρόσληψη ουσιών και πέψη στους ζωικούς οργανισμούς

Πρόσληψη τροφής σε μονοκύτταρους και ζωικούς οργανισμούς
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2711?locale=el

2.4 Η πρόσληψη ουσιών και πέψη στον άνθρωπο

Το πεπτικό σύστημα του ανθρώπου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6690?locale=el

Ισορροπημένη διατροφή
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3740

Φτιάξε τη δική σου διατροφική πυραμίδα
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3685?locale=el

 

Κεφάλαιο 3ο:Μεταφορά και αποβολή ουσιών

3.2 Η μεταφορά και αποβολή ουσιών στα φυτά

Τα στόματα των φύλλων

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3134

 

3.4 Η μεταφορά και αποβολή ουσιών στον άνθρωπο

Κυκλοφορία του αίματος στην καρδιά
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3113?locale=el

Καρδιά και υγεία
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4126?locale=el4

 

Κεφάλαιο 4ο: Αναπνοή

Κυτταρική αναπνοή

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3141

 

Αναερόβια και αερόβια κυτταρική αναπνοή

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3139

 

4.2 Η αναπνοή στα φυτά

Σχέση φωτοσύνθεσης Κυτταρικής αναπνοής
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5625?locale=el

Διαπνοή –Αναπνοή
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6271

 

4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο

Τα όργανα του αναπνευστικού συστήματος
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4914

Κυτταρική αναπνοή
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5700?locale=el

Ανταλλαγή των αναπνευστικών αερίων
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5786?locale=el3