Εργαστηριακός Οδηγός Βιολογίας Α' Γυμνασίου

Για τον Εργαστηριακό Οδηγό Βιολογίας Α' Γυμνασίου πατήστε εδώ

Δραστηριότητες, παζλ και άλλες μορφές διδακτικού υλικού για τη Βιολογία της Α' Γυμνασίου

 

Κεφάλαιο 1ο: Οργάνωση της ζωής

1.4 Αλληλεπιδράσεις και προσαρμογές

Βιολογικές προσαρμογές
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6668?locale=el

Χαρακτηριστικά με προσαρμοστική αξία: ράμφη πουλιών
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3645?locale=el

 

Κεφάλαιο 2ο:Πρόσληψη ουσιών και πέψη

2.1 Η παραγωγή θρεπτικών ουσιών στα φυτά - φωτοσύνθεση

Τα πειράματα του Priestley
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4922?locale=el

Φωτοσύνθεση: Παραγωγή αμύλου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3137?locale=el

2.3 Η πρόσληψη ουσιών και πέψη στους ζωικούς οργανισμούς

Πρόσληψη τροφής σε μονοκύτταρους και ζωικούς οργανισμούς
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2711?locale=el

2.4 Η πρόσληψη ουσιών και πέψη στον άνθρωπο

Το πεπτικό σύστημα του ανθρώπου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6690?locale=el

Ισορροπημένη διατροφή
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3740

Φτιάξε τη δική σου διατροφική πυραμίδα
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3685?locale=el

 

Κεφάλαιο 3ο:Μεταφορά και αποβολή ουσιών

3.2 Η μεταφορά και αποβολή ουσιών στα φυτά

Τα στόματα των φύλλων

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3134

 

3.4 Η μεταφορά και αποβολή ουσιών στον άνθρωπο

Κυκλοφορία του αίματος στην καρδιά
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3113?locale=el

Καρδιά και υγεία
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4126?locale=el4

 

Κεφάλαιο 4ο: Αναπνοή

Κυτταρική αναπνοή

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3141

 

Αναερόβια και αερόβια κυτταρική αναπνοή

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3139

 

4.2 Η αναπνοή στα φυτά

Σχέση φωτοσύνθεσης Κυτταρικής αναπνοής
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5625?locale=el

Διαπνοή –Αναπνοή
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6271

 

4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο

Τα όργανα του αναπνευστικού συστήματος
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4914

Κυτταρική αναπνοή
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5700?locale=el

Ανταλλαγή των αναπνευστικών αερίων
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5786?locale=el3