Σύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

Αναρτήθηκε το πρόγραμμα μαθημάτων. Ακολουθήστε: Το σχολείο μας - Πρόγραμμα μαθημάτων

Σύντομος οδηγός σύνδεσης μαθητή στην πλατφόρμα Webex

----

Δημιουργήθηκε νέα κατηγορία στο "μενού" της ιστοσελίδας μας με τίτλο "Εξ αποστάσεως εκπαίδευση".

(βλέπε αριστερά και κάτω)

Θα αναρτώνται, προοδευτικά, τεχνικές οδηγίες ή βοηθητικό υλικό για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το υλικό θα απευθύνεται στους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς.

 Δραστηριότητες, βίντεο, παζλ και άλλες μορφές διδακτικού υλικού για τη Βιολογία της Β' Γυμνασίου

Από το βιβλίο Βιολογία Α' Γυμνασίου.

5.1 Στήριξη και κίνηση της μονοκύτταρους οργανισμούς

Η ερεθιστικότητα στην αμοιβάδα
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1295

5.2 Η στήριξη στα φυτά

http://kpe-kastor.kas.sch.gr/leaf/texts/movement.htm

5.3 Η στήριξη και κίνηση της ζωικούς οργανισμούς

Παρατήρηση της κίνησης του σαλιγκαριού
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2709

5.4 Το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου

Ανθρώπινος σκελετός
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/602

Σκληρότητα των οστών (βιντεοσκοπημένο πείραμα)
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/603

Μυοσκελετικές κακώσεις –Πρώτες βοήθειες
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/608

6.1 Η αναπαραγωγή στους μονοκύτταρους οργανισμούς

Αναπαραγωγή πρωτόζωου με διαίρεση (διχοτόμηση)

https://www.youtube.com/watch?v=X7Qz9oc4DsA

 

Αναπαραγωγή βακτηρίων με διαίρεση (διχοτόμηση)

https://www.youtube.com/watch?v=j8_xoM8Wwgs

Η αναπαραγωγή στους οργανισμούς
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4889?locale=el

6.3 Η αναπαραγωγή στους ζωικούς οργανισμούς

Η αναπαραγωγή στα έντομα
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/611?locale=el

Αναπαραγωγή σαλιγκαριού
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/613?locale=el

6.4 Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο

Υπερηχογράφημα εμβρύου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6326?locale=el

Η πορεία του ωαρίου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4865?locale=el

 

Από το βιβλίο Βιολογία Β' και Γ' Γυμνασίου.

4.1 Ομοιόσταση

Θερμορρύθμιση
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3114

4.2 Ασθένειες

α) Βακτήρια
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3107?locale=el

β) Είσοδος μικροβίων στον οργανισμό
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4886?locale=el

4.3 Αμυντικοί μηχανισμοί του ανθρώπου

α) Μη ειδική άμυνα: Φλεγμονή
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5626?locale=el

β) Εμβόλια
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3106?locale=el