Δραστηριότητες, βίντεο, παζλ και άλλες μορφές διδακτικού υλικού για τη Βιολογία της Β' Γυμνασίου

Από το βιβλίο Βιολογία Α' Γυμνασίου.

5.1 Στήριξη και κίνηση της μονοκύτταρους οργανισμούς

Η ερεθιστικότητα στην αμοιβάδα
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1295

5.2 Η στήριξη στα φυτά

http://kpe-kastor.kas.sch.gr/leaf/texts/movement.htm

5.3 Η στήριξη και κίνηση της ζωικούς οργανισμούς

Παρατήρηση της κίνησης του σαλιγκαριού
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2709

5.4 Το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου

Ανθρώπινος σκελετός
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/602

Σκληρότητα των οστών (βιντεοσκοπημένο πείραμα)
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/603

Μυοσκελετικές κακώσεις –Πρώτες βοήθειες
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/608

6.1 Η αναπαραγωγή στους μονοκύτταρους οργανισμούς

Αναπαραγωγή πρωτόζωου με διαίρεση (διχοτόμηση)

https://www.youtube.com/watch?v=X7Qz9oc4DsA

 

Αναπαραγωγή βακτηρίων με διαίρεση (διχοτόμηση)

https://www.youtube.com/watch?v=j8_xoM8Wwgs

Η αναπαραγωγή στους οργανισμούς
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4889?locale=el

6.3 Η αναπαραγωγή στους ζωικούς οργανισμούς

Η αναπαραγωγή στα έντομα
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/611?locale=el

Αναπαραγωγή σαλιγκαριού
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/613?locale=el

6.4 Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο

Υπερηχογράφημα εμβρύου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6326?locale=el

Η πορεία του ωαρίου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4865?locale=el

 

Από το βιβλίο Βιολογία Β' και Γ' Γυμνασίου.

4.1 Ομοιόσταση

Θερμορρύθμιση
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3114

4.2 Ασθένειες

α) Βακτήρια
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3107?locale=el

β) Είσοδος μικροβίων στον οργανισμό
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4886?locale=el

4.3 Αμυντικοί μηχανισμοί του ανθρώπου

α) Μη ειδική άμυνα: Φλεγμονή
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5626?locale=el

β) Εμβόλια
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3106?locale=el