Έναρξη ενισχυτικής διδασκαλίας σχ. ετ. 2023-24

Σας ενημερώνουμε, ότι την Τρίτη 9 Ιανουαρίου, ξεκινούν τα μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου στο Μουσικό Σχολείο Αθήνας.

Συνολικό πρόγραμμα.

Έναρξη ενισχυτικής διδασκαλίας

Σας ενημερώνουμε ότι το κέντρο ενισχυτικής διδασκαλίας θα είναι το Μουσικό Σχολείο Αθηνών.

Ημερομηνία έναρξης της ενισχυτικής διδασκαλίας ορίζεται η Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση σχετική με το πρόγραμμα των μαθημάτων.

 

 

Δηλώσεις συμμετοχής στα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας 2023-24

Για το σχολικό έτος 2023-2024 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Όσοι Γονείς/κηδεμόνες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, καλούνται αυστηρά μέχρι την Πέμπτη 16/11/2023 και ώρα 13:30 να καταθέσουν (ηλεκτρονικά, μέσω του email που έχουν δηλώσει στο σχολείο μας) την παρακάτω Αίτηση-δήλωση μαθημάτων.

Αίτηση-δήλωση μαθημάτων

ΦΕΚ Β 5999_23_114342_Δ2_12_10_23_ΥΑ ΕΝΙΣΧ ΓΥΜΣΙΟΥ

ΦΕΚ Β 6056_23_ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΥΑ_ΕΝΙΣΧ ΔΙΔ

 

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων και τα σχολεία που θα λειτουργήσουν ως κέντρα ενισχυτικής διδασκαλίας θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Δηλώσεις συμμετοχής στα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας 2022-23

Για το σχολικό έτος 2022-2023 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Όσοι Γονείς/κηδεμόνες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, καλούνται μέχρι την Πέμπτη 29/9/2022 και ώρα 13:30 να καταθέσουν (ηλεκτρονικά, μέσω email) την παρακάτω Αίτηση-δήλωση μαθημάτων.

Αίτηση-δήλωση μαθημάτων

ΦΕΚ

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων και τα σχολεία που θα λειτουργήσουν ως κέντρα ενισχυτικής διδασκαλίας θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.