Διδακτικό ωράριο λειτουργίας - Διαλείμματα

Διδακτική ώρα  Έναρξη - Λήξη
8:15 - 9:00
9:05 - 9:50
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:50 - 12:35
12:40 - 13:25
13:30 - 14:10

Ώρες λειτουργίας Γραμματείας

Η Γραμματεία του σχολείου θα λειτουργεί καθημερινά από 7:45 μέχρι 14:30.