Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2024-25

Ενόψει των ηλεκτρονικών εγγραφών των μαθητών της Γ' τάξης σε ΓΕΛ / ΕΠΑΛ / Π.ΕΠΑΛ, παρακαλείσθε όπως ενημερωθείτε από τα παρακάτω αρχεία:

(Η πλατφόρμα e-eggrafes δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα.)

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να συμπληρωθούν και από τους δύο γονείς (διαφορετικό τύπο δήλωσης ο καθένας) και να επιστραφούν στη σχολική μονάδα έως τις 22-04-2024, είτε με γνήσιο της υπογραφής είτε μέσω gov.gr.

Και οι δύο υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να αναφέρουν την ίδια διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας

 

 

Ενημέρωση προόδου μαθητών

Σας ενημερώνουμε ότι οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών του σχολείου μας, μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο για την ενημέρωση προόδου των παιδιών τους Τρίτες και Παρασκευές σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

Ημέρες και ώρες ενημέρωσης γονέων

 

Το παραπάνω πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

Παρακαλούμε να το συμβουλεύεστε πριν επισκεφτείτε το σχολείο.

 

Εγγραφές μαθητών/ μαθητριών σε όλες τις τάξεις για το σχ. έτος 2023-24

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, σας ενημερώνουμε ότι για να ολοκληρωθεί η εγγραφή των μαθητών/μαθητριών σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, θα πρέπει να μας προσκομίσετε Υπεύθυνη Δήλωση με τα στοιχεία επικοινωνίας σας μέχρι και τις 8 Σεμπτεμβρίου 2023 (τηλέφωνα, e-mail, διεύθυνση κατοικίας). (Κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση )

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που εγγράφονται στην Α' τάξη  θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας (ΑΔΥΜ) συμπληρωμένο από τον ιατρό που παρακολουθεί το παιδί. Σε ανανέωση του ΑΔΥΜ οφείλουν να προβούν και οι γονείς - κηδεμόνες όλων των μαθητών των οποίων το δελτίο υγείας δεν βρίσκεται πλέον σε ισχύ (Κατεβάστε το ΑΔΥΜ )

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μας αποστείλετε την υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά θα πρέπει αυτή να φέρει το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ) ή να έχει εκδοθεί μέσω της διαδικασίας "Έκδοση υπέυθυνης δήλωσης" από την ιστοσελίδα www.gov.gr.

 

 

Δημιουργία λογαριασμού μαθητή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.)

Οι μαθητές/τριες που μέχρι σήμερα δεν έχουν αποκτήσει λογαριασμό χρήστη στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.) μπορούν να δημιουργήσουν, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) (https://www.sch.gr/services).

Διαδικασία απόκτησης λογαριασμού μαθητή από τον γονέα ή κηδεμόνα:

  1. Η εγγραφή γίνεται από τη σελίδα https://register.sch.gr/students. Στην ίδια σελίδα μπορεί να φτάσει κάποιος από την πύλη του ΠΣΔ www.sch.gr ακολουθώντας το σύνδεσμο «Εγγραφή».
  2. Η εγγραφή γίνεται από τον γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή/τριας. Στη σελίδα υπάρχουν σχετικές οδηγίες τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν ώστε η εγγραφή να είναι επιτυχής. Δείτε αναλυτικά τον οδηγό έγγραφής: https://register.sch.gr/students/docs20/StudentsRegisterHelp.pdf
  3. Απαιτείται η συμπλήρωση του Αριθμού Μητρώου του μαθητή. Οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών της Α Γυμνασίου μπορούν να επικοινωνούν με το σχολείο προκειμένου να τους γνωστοποιηθεί ο Αριθμός Μητρώου των αντίστοιχων μαθητών. Για μαθητές μεγαλύτερων τάξεων ο αριθμός αυτός αναγράφεται στους Ελέγχους Προόδου των μαθητών του προηγούμενου έτους.
  4. Συνιστούμε στον γονέα/κηδεμόνα την αναγκαιότητα ορθής αναγραφής της διεύθυνσης e-mail του καθώς επίσης και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση των στοιχείων μαθητικού λογαριασμού σε περίπτωση που αυτά ξεχαστούν.
  5. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της μαθητή/τριας θα αποσταλεί e-mail με τα στοιχεία εγγραφής στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε ο γονέας/κηδεμόνας στην ηλεκτρονική αίτηση.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη σχολική μονάδα.