Μηχανική ενέργεια (Β? τάξη ? κεφ. 5)

Η Μηχανική ενέργεια δεν είναι μια επιπλέον μορφή ενέργειας. Μηχανική ενέργεια ονομάζεται το άθροισμα της Δυναμικής και της Κινητικής ενέργειας ενός σώματος κάθε χρονική στιγμή.

Δηλαδή:

ΕΜηχ = U + ΕΚιν

Η Μηχανική ενέργεια ενός σώματος δεν αλλάζει (διατηρείται σταθερή) όταν ασκούνται σε αυτό μόνο βαρυτικές (πχ βάρος), ηλεκτρικές ή δυνάμεις ελαστικής παραμόρφωσης (πχ δυνάμεις ελατηρίων). Αυτό είναι γνωστό ως «Θεώρημα Διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας».

Στη διαδραστική προσομοίωση που ακολουθεί μπορείς να παρατηρήσεις πώς η κινητική ενέργεια μετατρέπεται σε δυναμική αλλά και αντίστροφα, χωρίς να μειώνεται το άθροισμά τους. Για να ισχύει όμως αυτό πρέπει να μην ασκείται τριβή, αλλιώς αυτή ? μέσω του έργου της - μετατρέπει τη μηχανική ενέργεια σε θερμότητα.

http://phet.colorado.edu/el/simulation/energy-skate-park

Ενέργεια (Β' τάξη - Κεφ. 5)

Κεφάλαιο 5ο - Ενέργεια

Μια προσομοίωση για να παίξεις με τις διάφορες μορφές ενέργειας (μηχανική, φωτεινή, θερμική, ηλεκτρική κτλ) και να αντιληφθείς ότι η ενέργεια δε χάνεται, απλώς μεταβιβάζεται σε άλλα σώματα και αλλάζει μορφή. Μη ξεχνάς ότι μηχανική ενέργεια ονομάζεται το άθροισμα της δυναμικής και της κινητικής ενέργειας. Για να δεις τις ενεργειακές  μετατροπές πάτησε απάνω δεξιά «Ενεργειακά συστήματα».

http://phet.colorado.edu/el/simulation/energy-forms-and-changes

Έργο δύναμης. Διδασκαλία της έννοιας του έργου δύναμης μέσα από μία ταινία κινουμένων σχεδίων με ελληνικούς υπότιτλους. http://www.youtube.com/watch?v=cbK9GU-I_go

Αλλά και της κινητικής ενέργειας http://www.youtube.com/watch?v=i_seirKkwRc, όπως επίσης και της δυναμικής ενέργειας http://www.youtube.com/watch?v=ZzeOXsp5SuU.