Από την Τρίτη 15/1/2019 ισχύει νέο ωρολόγιο πρόγραμμα. 

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο: Το σχολείο μας → Πρόγραμμα μαθημάτων