Πρόγραμμα μαθημάτων από 18 - 5 -2020 (Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η υπο - ομάδα στην οποία ανήκει ο κάθε μαθητής)

 

Το κυλικείο του σχολείου, σύμφωνα με οδηγία του Υπ. Παιδείας,

θα είναι κλειστό.

 

Για την αποφυγή συνωστισμού, η είσοδος στο σχολείο θα γίνεται παράλληλα από τις εισόδους της οδού Χατζηαποστόλου και της οδού Βίωνος (πεζόδρομος)Εργαστηριακός Οδηγός Βιολογίας Α' Γυμνασίου

Για τον Εργαστηριακό Οδηγό Βιολογίας Α' Γυμνασίου πατήστε εδώ

Δραστηριότητες, παζλ και άλλες μορφές διδακτικού υλικού για τη Βιολογία της Α' Γυμνασίου

 

Κεφάλαιο 1ο: Οργάνωση της ζωής

1.4 Αλληλεπιδράσεις και προσαρμογές

Βιολογικές προσαρμογές
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6668?locale=el

Χαρακτηριστικά με προσαρμοστική αξία: ράμφη πουλιών
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3645?locale=el

 

Κεφάλαιο 2ο:Πρόσληψη ουσιών και πέψη

2.1 Η παραγωγή θρεπτικών ουσιών στα φυτά - φωτοσύνθεση

Τα πειράματα του Priestley
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4922?locale=el

Φωτοσύνθεση: Παραγωγή αμύλου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3137?locale=el

2.3 Η πρόσληψη ουσιών και πέψη στους ζωικούς οργανισμούς

Πρόσληψη τροφής σε μονοκύτταρους και ζωικούς οργανισμούς
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2711?locale=el

2.4 Η πρόσληψη ουσιών και πέψη στον άνθρωπο

Το πεπτικό σύστημα του ανθρώπου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6690?locale=el

Ισορροπημένη διατροφή
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3740

Φτιάξε τη δική σου διατροφική πυραμίδα
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3685?locale=el

 

Κεφάλαιο 3ο:Μεταφορά και αποβολή ουσιών

3.2 Η μεταφορά και αποβολή ουσιών στα φυτά

Τα στόματα των φύλλων

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3134

 

3.4 Η μεταφορά και αποβολή ουσιών στον άνθρωπο

Κυκλοφορία του αίματος στην καρδιά
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3113?locale=el

Καρδιά και υγεία
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4126?locale=el4

 

Κεφάλαιο 4ο: Αναπνοή

Κυτταρική αναπνοή

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3141

 

Αναερόβια και αερόβια κυτταρική αναπνοή

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3139

 

4.2 Η αναπνοή στα φυτά

Σχέση φωτοσύνθεσης Κυτταρικής αναπνοής
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5625?locale=el

Διαπνοή –Αναπνοή
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6271

 

4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο

Τα όργανα του αναπνευστικού συστήματος
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4914

Κυτταρική αναπνοή
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5700?locale=el

Ανταλλαγή των αναπνευστικών αερίων
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5786?locale=el3