Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Δευτέρα 16-01-2018:

  • Το τμήματα των γερμανικών του Γ1 και του Γ4 θα σχολάσουν μετά το πέρας της 6ης ώρας.


Αιτήσεις Αναβαθμολόγησης 2017

Αιτήσεις αναβαθμολόγησης θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017.