Το Σχολείο από 1-7-2018 έως 31-8-2018 θα εφημερεύει κάθε

 

Πέμπτη από 08:00 έως 14:00

                                    Αιτήσεις Αναβαθμολόγησης 2017

Αιτήσεις αναβαθμολόγησης θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017.