Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Τη Δευτέρα 24/2 τα τμήματα Α3 και Β5 θα σχολάσουν μετά τη λήξη της 6ης ώρας (13:25).Αιτήσεις Αναβαθμολόγησης 2017

Αιτήσεις αναβαθμολόγησης θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017.