Για ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο

Στην ιστοσελίδα www.saferinternet.gr   μπορείτε να ενημερωθείτε για τους κινδύνους του διαδικτύου, ώστε να είστε σε θέση να προστατέψετε τον ευατό σας αλλά και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Προσφέρεται για γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ειδικά για τους μαθητές, το παιχνίδι στο οποίο οδηγεί αυτός ο σύνδεσμος προσφέρει τη δυνατότητα χρήσιμης ενημέρωσης με διασκεδαστικό τρόπο.