Πρόγραμμα μαθημάτων από 18 - 5 -2020 (Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η υπο - ομάδα στην οποία ανήκει ο κάθε μαθητής)

 

Το κυλικείο του σχολείου, σύμφωνα με οδηγία του Υπ. Παιδείας,

θα είναι κλειστό.

 

Για την αποφυγή συνωστισμού, η είσοδος στο σχολείο θα γίνεται παράλληλα από τις εισόδους της οδού Χατζηαποστόλου και της οδού Βίωνος (πεζόδρομος)Δραστηριότητες και προσομοιώσεις που προτείνονται για το μάθημα της Χημείας Γ' Τάξης

ΧΗΜΕΙΑ
Γ' ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2η Ενότητα: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ? ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
1. Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
http://www.rsc.org/periodic-table

2. ΑΛΚΑΛΙΑ
2.2. Ιδιότητες των αλκαλίων

Φυσικές ιδιότητες αλκαλίων
http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000731/alkali-metals#!cmpid=CMP00000879

Αντιδράσεις αλκαλίων με νερό
http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00000732/heating-group-1-metals-in-air-and-in-chlorine#!cmpid=CMP00000939

4. Ο ΑΝΘΡΑΚΑΣ
4.2 Φυσικοί άνθρακες και 4.3 Τεχνητοί άνθρακες
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/7464

3η Ενότητα: Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

3. Η ΑΙΘΑΝΟΛΗ
3.2 Αιθανόλη ή αιθυλική αλκοόλη ή οινόπνευμα, 3.5 Αλκοολούχα ποτάκαι 3.6 Φυσιολογική δράση της αιθανόλης

«Αλκοολούχα ποτά και φυσιολογική δράση της αιθανόλης-Αλκοτέστ»
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6786