Δραστηριότητες και προσομοιώσεις που προτείνονται για το μάθημα της Φυσικής Γ' Γυμνασίου

ΦΥΣΙΚΗ
Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κεφάλαιο 1
1.4 Τρόποι ηλέκτρισης και η μικροσκοπική ερμηνεία
https://phet.colorado.edu/el/simulation/balloons-and-static-electricity
https://phet.colorado.edu/el/simulation/john-travoltage
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=167&Itemid=32&catid=20
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=32&catid=20

1.5 Νόμος του Κουλόμπ
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1649

Κεφάλαιο 2

2.3 Ηλεκτρικά δίπολα
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=32&catid=18
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=184&Itemid=32&catid=18

2.5 Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων
https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/circuit-construction-kit-dc
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=32&catid=18
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1623
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1599

Κεφάλαιο 3

3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1698

 

3.3 Μαγνητικά αποτελέσματα ηλεκτρικού ρεύματος

Μαγνητικό πεδίο ραβδόμορφου μαγνήτη

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=303&Itemid=32&catid=20

Μαγνήτες και Ηλεκτρομαγνήτες
https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/magnets-and-electromagnets

Από τον ηλεκτρισμό στο μαγνητισμό (Πείραμα του Έρστεντ)

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/968

Μαγνήτης και ηλεκτρικό κύκλωμα

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8577

Το ηλεκτρικό κουδούνι

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8572

Αρχή λειτουργίας κινητήρα συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8581

Κεφάλαιο 5

5.3 Χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος
https://phet.colorado.edu/el/simulation/wave-on-a-string
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=32&catid=24

Κεφάλαιο 7
7.2 Εικόνες σε καθρέφτες
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=229&Itemid=32&catid=17
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=32&catid=17

Κεφάλαιο 8
8.1 Το φως μέσα στην ύλη: Διάθλαση
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=32&catid=17
https://phet.colorado.edu/el/simulation/bending-light

Κεφάλαιο 9
9.1 Συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακοί
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=32&catid=17
https://phet.colorado.edu/sims/geometric-optics/geometric-optics_el.html

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=32&catid=17
https://phet.colorado.edu/sims/geometric-optics/geometric-optics_el.html