Την Πέμπτη 12/9 και την Παρασκευή 13/9 όλα τα τμήματα του σχολείου θα σχολάσουν μετά τη λήξη της 4ης ώρας, δηλαδή στις 11:40.

Τα μαθήματα ξεκινούν καθημερινά στις 8:15.Θερινή λειτουργία σχολείου 2015

Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο το σχολείο θα λειτουργεί

κάθε Τετάρτη από 8:30 μέχρι 14:00.