Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Τη Δευτέρα 24/2 τα τμήματα Α3 και Β5 θα σχολάσουν μετά τη λήξη της 6ης ώρας (13:25).Αποτελέσματα σχολικού έτους 2014-15

Ανατρήθηκαν σήμερα 22/6/2015 τα αποτελέσματα του σχολικού έτους 2014-15.

΄Οσοι επιθυμούν αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων θα πρέπει, οι κηδεμόνες τους, να υποβάλλουν αίτηση και το αντίστοιχο προβλεπόμενο παράβολο στο σχολείο μας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Οι βαθμοί θα δίνονται από την Τετάρτη 24/6/2015 μετά τις 10 πμ.