Την Πέμπτη 12/9 και την Παρασκευή 13/9 όλα τα τμήματα του σχολείου θα σχολάσουν μετά τη λήξη της 4ης ώρας, δηλαδή στις 11:40.

Τα μαθήματα ξεκινούν καθημερινά στις 8:15.Αποτελέσματα σχολικού έτους 2014-15

Ανατρήθηκαν σήμερα 22/6/2015 τα αποτελέσματα του σχολικού έτους 2014-15.

΄Οσοι επιθυμούν αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων θα πρέπει, οι κηδεμόνες τους, να υποβάλλουν αίτηση και το αντίστοιχο προβλεπόμενο παράβολο στο σχολείο μας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Οι βαθμοί θα δίνονται από την Τετάρτη 24/6/2015 μετά τις 10 πμ.