Την Πέμπτη 12/9 και την Παρασκευή 13/9 όλα τα τμήματα του σχολείου θα σχολάσουν μετά τη λήξη της 4ης ώρας, δηλαδή στις 11:40.

Τα μαθήματα ξεκινούν καθημερινά στις 8:15.Δράσεις περιβαλλοντικής το Σάββατο 22-11-2014

Καλούνται οι μαθητές της περιβαλλοντικής ομάδας Νικολόπουλου - Βρεττού, να συμμετάσχουν σε δράση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22-11-2014 στο χώρο του σχολείου 10:00 με 12:30.

 

Οι καθηγητές 

Ν. Νικολόπουλος

Κ. Βρεττός