Μέτρηση μήκους - Η μέση τιμή (Α' τάξη, Φύλλο εργασίας 1)

Η μέτρηση του μήκους με laser είναι πλέον αρκετά διαδεδομένη μέθοδος. Απαιτείται μια συσκευή σαν αυτή που υπάρχει στη φωτογραφία του βιβλίου σου (βλέπε φύλλο εργασίας 1, δραστηριότητα ε). Μελέτησε πώς λειτουργεί με την παρακάτω εφαρμογή:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6201

Προσπάθησε να απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα βρεις στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6167