Την Πέμπτη 12/9 και την Παρασκευή 13/9 όλα τα τμήματα του σχολείου θα σχολάσουν μετά τη λήξη της 4ης ώρας, δηλαδή στις 11:40.

Τα μαθήματα ξεκινούν καθημερινά στις 8:15.Ανακοίνωση για Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Καλούνται οι μαθητές που έχουν εγγραφεί στο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, της παιδαγωγικής ομάδας Νικολόπουλου και Βρεττού, να παραμείνουν την Τρίτη 30/9/2014 μετά το τέλος της 6ης ώρας στο σχολείο, για να καθοριστούν το πρόγραμμα και οι δράσεις της νέας σχολικής χρονιάς.