Την Πέμπτη 12/9 και την Παρασκευή 13/9 όλα τα τμήματα του σχολείου θα σχολάσουν μετά τη λήξη της 4ης ώρας, δηλαδή στις 11:40.

Τα μαθήματα ξεκινούν καθημερινά στις 8:15.Σχολικό Συμβούλιο

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί σχολικό συμβούλιο με θέμα:

"Μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επαρκή φύλαξη του σχολείου"