Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Τη Δευτέρα 24/2 τα τμήματα Α3 και Β5 θα σχολάσουν μετά τη λήξη της 6ης ώρας (13:25).Σχολικό Συμβούλιο

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί σχολικό συμβούλιο με θέμα:

"Μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επαρκή φύλαξη του σχολείου"