Την Πέμπτη 12/9 και την Παρασκευή 13/9 όλα τα τμήματα του σχολείου θα σχολάσουν μετά τη λήξη της 4ης ώρας, δηλαδή στις 11:40.

Τα μαθήματα ξεκινούν καθημερινά στις 8:15.Προγράμματα Αγωγής Υγείας 2010-11

Τίτλος προγράμματος Υπεύθυνος καθηγητής
Μεσογειακή διατροφή και υγεία

Καδιγιαννόπουλος Γ, 

Λορθέ Μ

Η διατροφή των Ελλήνων από την αρχαία Ελλάδα έως σήμερα

Καδιγιαννόπουλος Γ,

Τσέκα Σ

Βελτίωση της διατροφικής συμπεριφοράς με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου

Καδιγιαννόπουλος Γ,

Λορθέ Μ