Ύλη και Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2024

Επισημένεται ότι ύλη των εξετάσεων Σεπτεμβρίου των μαθημάτων που εξετάστηκαν γραπτά τον Ιούνιο παραμένει η ίδια.

 

Ύλη Α' τάξης

Ύλη Β' τάξης

Ύλη Γ' τάξης

Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2024