Εγγραφές μαθητών/ μαθητριών σε όλες τις τάξεις για το σχ. έτος 2024-25

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, σας ενημερώνουμε ότι για να ολοκληρωθεί η εγγραφή των μαθητών/μαθητριών σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, θα πρέπει να μας προσκομίσετε Υπεύθυνη Δήλωση με τα στοιχεία επικοινωνίας σας μέχρι και την Παρασκευή 6 Σεμπτεμβρίου 2024 (τηλέφωνα, e-mail, διεύθυνση κατοικίας). (Κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση )

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που εγγράφονται στην Α' τάξη θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας (ΑΔΥΜ) συμπληρωμένο από τον ιατρό που παρακολουθεί το παιδί. Σε ανανέωση του ΑΔΥΜ οφείλουν να προβούν και οι γονείς - κηδεμόνες όλων των μαθητών των οποίων το δελτίο υγείας δεν βρίσκεται πλέον σε ισχύ (Κατεβάστε το ΑΔΥΜ)

Επίσης οι γονείς και κηδεμόνες όλων των μαθητών/μαθητριών, εάν δεν το έχουν κάνει ήδη, θα πρέπει να μας προσκομίσουν Πιστοποιητικό Γέννησης των τέκνων τους.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μας αποστείλετε την υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά θα πρέπει αυτή να φέρει το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ) ή να έχει εκδοθεί μέσω της διαδικασίας "Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης" από την ιστοσελίδα www.gov.gr.