Λέμε την αλήθεια στην εξουσία

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024, το σχολείο μας δήλωσε συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Λέμε την αλήθεια στην εξουσία» του Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» σε συνεργασία με το Κέντρο «Robert F. Kennedy Human Rights» .

Το Ελληνικό Πρόγραμμα «Λέμε την Αλήθεια στην Εξουσία» τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας. Στόχος του είναι η ενδυνάμωση των μαθητών ώστε να μπορούν και οι ίδιοι να υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός δράσεων και εργασιών από τους μαθητές του σχολείου μας στα πλαίσια των μαθημάτων του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων, της Οικιακής Οικονομίας και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, καθώς και συνεργατικών paddlet από τους μαθητές του ομίλου της σχολικής εφημερίδας. Οι μαθητές εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τις δράσεις αυτές και δημιούργησαν αξιόλογα έργα καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα αξιοποιώντας τις γνώσεις τους.

https://mvvfoundation.gr/el/ltase-to-programma/