Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2024-25

Ενόψει των ηλεκτρονικών εγγραφών των μαθητών της Γ' τάξης σε ΓΕΛ / ΕΠΑΛ / Π.ΕΠΑΛ, παρακαλείσθε όπως ενημερωθείτε από τα παρακάτω αρχεία:

(Η πλατφόρμα e-eggrafes δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα.)

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να συμπληρωθούν και από τους δύο γονείς (διαφορετικό τύπο δήλωσης ο καθένας) και να επιστραφούν στη σχολική μονάδα έως τις 22-04-2024, είτε με γνήσιο της υπογραφής είτε μέσω gov.gr.

Και οι δύο υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να αναφέρουν την ίδια διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας