Υπεύθυνες δηλώσεις για ημερήσιες εκδρομές της Β’ και Γ’ Τάξης 2024

Σας ενημερώνουμε ότι στις 16 Μαΐου 2024 πρόκειται να πραγματοποιηθούν ημερήσιες εκδρομές για τη Β’ και Γ’ Τάξη 2024.

Οι προορισμοί είναι οι ακόλουθοι:

Β΄ τάξη: Δελφοί

Γ΄ τάξη: Καλάβρυτα

Οι υπεύθυνες δηλώσεις μοιράστηκα στους μαθητές και θα κατατίθενται στο σχολείο είτε αυτοπροσώπως είτε με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (μέσω ΚΕΠ ή άλλης αρμόδιας δημόσιας υπηρεσίας).

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υπεύθυνων δηλώσεων: Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024.

Το κόστος συμμετοχής της εκδρομής είναι περίπου 15€.