Συνάντηση με τον Συνηγόρου του Πολίτη

Την Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου 2024 επισκέφθηκε το σχολείο μας η Ειδική Επιστήμονας κ.Νίκη Μπαφέ από την Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη (Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού) στα πλαίσια του προαγωγικού ρόλου της Αρχής.

Συζήτησε με μέλη των 5μελών συμβουλίων του σχολείου μας ζητήματα που αφορούν τα Δικαιώματα του Παιδιού, τις σχέσεις με το σχολείο και την οικογένεια καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην Ομάδα Εφήβων Συμβούλων. (5η και 6η διδακτική ώρα).

Ακολούθησε συνάντηση με τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου και ανατροφοδοτηση της συζήτησης που προηγήθηκε με τους μαθητές.