Αποτελέσματα διαγωνισμού Φωτογραφίας 3ου ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου Σχολής

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στο επίσημο site της Σιβιτανιδείου Σχολής

https://www.sivitanidios.edu.gr/2024/02/foto3.html

Η έκθεση θα γίνει τον Απρίλιο στη Σιβιτανίδειο Σχολή αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη η ημέρα των εγκαινίων!

Θα αναρτηθεί σύντομα στο επίσημο Site της Σιβιτανιδείου Σχολής.

 

Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά του σχολείου μας για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό!