Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Τη Δευτέρα 24/2 τα τμήματα Α3 και Β5 θα σχολάσουν μετά τη λήξη της 6ης ώρας (13:25).Θερινή λειτουργία σχολείου

Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο το σχολείο θα είναι ανοιχτό

κάθε Τρίτη από 9:00 μέχρι 13:30.