Την Πέμπτη 12/9 και την Παρασκευή 13/9 όλα τα τμήματα του σχολείου θα σχολάσουν μετά τη λήξη της 4ης ώρας, δηλαδή στις 11:40.

Τα μαθήματα ξεκινούν καθημερινά στις 8:15.Μαγειρεύοντας στον ήλιο

Οδηγίες κατασκευής ηλιακού φούρνου

Στο αρχείο (pdf) περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες με σχέδια και φωτογραφίες, για την κατασκευή ενός ηλιακού φούρνου.