Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης: Η Αλίκη στην εικονική πραγματικότητα

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 08 Νοεμβρίου 2023 οι μαθητές της Α' και Β'  Γυμνασίου πρόκειται να παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση "Η Αλίκη στην Εικονική Πραγματικότητα" από την ομάδα του Πολύτεχνου στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου.

Συνολικό κόστος= 5 ευρώ ανά μαθητή/τρια

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που συμφωνούν να παρακολουθήσουν την θεατρική παράσταση παρακαλούνται να αποστείλουν το αργότερο έως τις 18 Οκτωβρίου θετική υπεύθυνη δήλωση ενώ όσοι δεν συμφωνούν αρνητική υπεύθυνη δήλωση με έναν από τους εξής τρόπους:

  • ψηφιακά μέσω του gov.gr και να αποσταλούν στο email του σχολείου ή να προσκομιστούν εκτυπωμένες από τον/την μαθητή/μαθήτρια (οδηγίες έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης)
  • με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ και να προσκομιστούν από τον/την μαθητή/μαθήτρια
  • να προσκομιστούν από τον ίδιο τον γονεα/κηδεμόνα αυτοπροσώπως από 13:30 έως 14:30.

Στην υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράψουν οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής:

«Ο/Η.................................................................................. γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητ..................................................................................................... του τμήματος .......... δηλώνω υπεύθυνα ότι συμφωνώ / δεν συμφωνώ να παρακολουθήσει τη θεατρική παράσταση "Η Αλίκη στην Εικονική Πραγματικότητα" από την ομάδα του Πολύτεχνου στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου.

Υπεύθυνη δήλωση (αρχείο doc)