Πρόγραμμα μαθημάτων από 18 - 5 -2020 (Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η υπο - ομάδα στην οποία ανήκει ο κάθε μαθητής)

 

Το κυλικείο του σχολείου, σύμφωνα με οδηγία του Υπ. Παιδείας,

θα είναι κλειστό.

 

Για την αποφυγή συνωστισμού, η είσοδος στο σχολείο θα γίνεται παράλληλα από τις εισόδους της οδού Χατζηαποστόλου και της οδού Βίωνος (πεζόδρομος)Αποτελέσματα σχολικού έτους 2013-14

Ανατρήθηκαν τα αποτελέσματα του σχολικού έτους 2013-14.

΄Οσοι επιθυμούν αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων θα πρέπει, οι κηδεμόνες τους,  να υποβάλλουν αίτηση και το αντίστοιχο προβλεπόμενο παράβολο στο σχολείο μας εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Οι βαθμοί θα δίνονται από την Παρασκευή 27/6/2014.