Την Πέμπτη 12/9 και την Παρασκευή 13/9 όλα τα τμήματα του σχολείου θα σχολάσουν μετά τη λήξη της 4ης ώρας, δηλαδή στις 11:40.

Τα μαθήματα ξεκινούν καθημερινά στις 8:15.Αποτελέσματα σχολικού έτους 2013-14

Ανατρήθηκαν τα αποτελέσματα του σχολικού έτους 2013-14.

΄Οσοι επιθυμούν αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων θα πρέπει, οι κηδεμόνες τους,  να υποβάλλουν αίτηση και το αντίστοιχο προβλεπόμενο παράβολο στο σχολείο μας εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Οι βαθμοί θα δίνονται από την Παρασκευή 27/6/2014.