Υπεύθυνες δηλώσεις και προγράμματα ημερησίων εκδρομών 2023

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα κατατίθενται στο σχολείο είτε αυτοπροσώπως ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της ιστοσελίδας gov.gr

Υπεύθυνη δήλωση ημερήσιας εκδρομής Β΄ τάξης στο Σούνιο - Λαύριο

Υπεύθυνη δήλωση ημερήσιας εκδρομής Γ΄ τάξης στο Ναύπλιο

Προγράμματα εκδρομών