Υπεύθυνη δήλωση ενόψει των εγγραφών μαθητών στο Λύκειο (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) για το σχολικό έτος 2023-24

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών της Γ' τάξης, ενόψει των εγγραφών των μαθητών στο Λύκειο (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ), να συμπληρώσουν την παρακάτω υπεύθυνη δήλωση.

Επισημαίνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από λογαριασμό ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ ώστε να πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.

Η υπεύθυνη δήλωση μαζί με το πιστοποιητικό διεύθυνσης κατοικίας θα πρέπει να παραδοθούν στο σχολείο το αργότερο μέχρι τη Πέμπτη 23/3/2022.

Υπεύθυνη δήλωση