Πρόγραμμα "Real Life Stories" για την Γ’ Γυμνασίου από το Χαμόγελο του Παιδιού

Την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 στο χώρο του σχολείου θα πραγματοποιηθεί δίωρο πρόγραμμα «Real Life Stories» στην Γ’ τάξη με θέμα «Κακοποίηση - Παραμέληση Ανηλίκων», από το Χαμόγελο του Παιδιού. Το πρόγραμμα υλοποιείται από ψυχολόγο του Οργανισμού και παρέχεται δωρεάν.

Γενικός σκοπός του Προγράμματος είναι, μέσα από τη διάδραση με την εισηγήτρια, η θεωρητική παρουσίαση και ανάλυση της θεματικής ενότητας. Μέσα από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα οι μαθητές / μαθήτριες αναμένεται:

• να μπορούν να αναγνωρίζουν τους κινδύνους

• να μπορούν να προστατεύονται άμεσα

• να είναι σε θέση να αντιληφθούν τον συναισθηματικό κόσμο του παιδιού που βιώνει τη δυσκολία

• να αναγνωρίζουν τις διαθέσιμες πηγές βοήθειας

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ να συμμετάσχει το παιδί σας στην δράση, παρακαλούμε να το δηλώσετε γραπτά στην υπεύθυνη δήλωση που έχει μοιραστεί στους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και να επιστραφεί μέχρι και την Τρίτη 28/2/2023.