Κοινωνική λειτουργός

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας θα βρίσκεται κάθε Δευτέρα η Κοινωνική Λειτουργός, κ. Ελένη Παπανδρέου.

Οι συναντήσεις των μαθητών/τριών και των γονέων θα πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης, με τη μορφή προγραμματισμένων ραντεβού, τα οποία προϋποθέτουν τη γραπτή συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα με Υπεύθυνη Δήλωση. (Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μας αποστείλετε την υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά θα πρέπει αυτή να φέρει το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή να έχει εκδοθεί μέσω της διαδικασίας "Έκδοση υπέυθυνης δήλωσης" από την ιστοσελίδα www.gov.gr)

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται σε ιδιαίτερο χώρο του σχολείου με ησυχία. Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και τηρείται το απόρρητο και η προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Το έργο της Κοινωνικής Λειτουργού περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο, αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ σχολείου, οικογένειας και άλλων κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών και στοχεύει στην προαγωγή της ψυχικής υγείας των μαθητών/τριών και στην ομαλή λειτουργία του σχολικού περιβάλλοντος.

Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο του σχολείου 2108136686.