Μηχανική ενέργεια (Β? τάξη ? κεφ. 5)

Η Μηχανική ενέργεια δεν είναι μια επιπλέον μορφή ενέργειας. Μηχανική ενέργεια ονομάζεται το άθροισμα της Δυναμικής και της Κινητικής ενέργειας ενός σώματος κάθε χρονική στιγμή.

Δηλαδή:

ΕΜηχ = U + ΕΚιν

Η Μηχανική ενέργεια ενός σώματος δεν αλλάζει (διατηρείται σταθερή) όταν ασκούνται σε αυτό μόνο βαρυτικές (πχ βάρος), ηλεκτρικές ή δυνάμεις ελαστικής παραμόρφωσης (πχ δυνάμεις ελατηρίων). Αυτό είναι γνωστό ως «Θεώρημα Διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας».

Στη διαδραστική προσομοίωση που ακολουθεί μπορείς να παρατηρήσεις πώς η κινητική ενέργεια μετατρέπεται σε δυναμική αλλά και αντίστροφα, χωρίς να μειώνεται το άθροισμά τους. Για να ισχύει όμως αυτό πρέπει να μην ασκείται τριβή, αλλιώς αυτή ? μέσω του έργου της - μετατρέπει τη μηχανική ενέργεια σε θερμότητα.

http://phet.colorado.edu/el/simulation/energy-skate-park