Ενημέρωση

Το σχολικό έτος 2019-20 είχε οργανωθεί τριήμερη εκδρομή στα Τρίκαλα από τον δ/ντη κ. Ξαρχάκο Κωνσταντίνο. Η εκδρομή δεν πραγματοποιήθηκε λόγω covid-19. Όποιος γονέας είχε παιδί που ήταν στη λίστα αυτής της εκδρομής μπορεί να επισκεφτεί τη Διεύθυνση του σχολείου με υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη μέσω gov.gr και να παραλάβει το αντίστοιχο ποσό.