Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων για μαθητές που απουσίαζαν κατά την εξέταση μαθήματος

Πέμπτη 16/6/2022, στις 8:30 πμ εξετάζεται το μάθημα Μαθηματικά Α' Τάξης.